Kom igång kurser   Damer


vill du ha en bra start på golfåret. Men känner att du vill få lite repetion på alla grundslagen


vi kör två träffar a 2 tim där vi går igenom alla slagen.

så ni får er en bra start på ert golf år


pris 500 kr


max 8 per grupp


Datum gång 1  20/4 kl 17.30-19.30

                gång 2  22/4  kl 17.30-19.30

Datum gång 1   27/4 kl 17.30-19.30

                gång 2  29/4 kl 17.30-19.30

anmälan görs på info@arneson.se